Monday, 13 May 2019

నాబలం

నువ్వేకదా నా బలం  నువ్వేకదా నా బలహీనత.
నువ్వే కదా  నేర్పావు నాలోఆత్మవిశ్వాసం
బేలనైన నన్ను ధీరవనితను చేసావు
తడేమిటి తంతోంది మనసు మాగాణి పారాలని
దేవుడో విధిరాతో తలరాతో ఎవరో ఏదో
మేలు చేయరామనకు అంతోఇంతో
తొందరపడి నేనెందుకు చింతచేయబూనాలి
ఎన్నోఇచ్చావు ఎన్నెన్నో చేసావు
నీకు చేయనాకులేని శక్తిని అరువుతెస్తున్నా
రోగాలతో సహవాసం చేయలేక చస్తున్నా
నా సు" మతి"కెన్ని సొట్టలో రాటుదేల జిందగిలో
ఆల్ఈజ్ వెల్ ఆల్ఈజ్ వెల్ అంటున్న గుండెగూటిలో
అయినా మదినిండా నీవిచ్చిన ధైర్యంతో
అలుపులేని పోరాటం గెలుపు తీరంవైపు పయనం.

No comments:

Post a Comment